Stališča in komentarji


Septembra izplačila raziskovalcem

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 so bile podpisane pogodbe z upravičenci, sredstva pa razdeljena. Prvi zahtevki za izplačila bodo septembra. Razpis je namenjen raziskovalnim institucijam, vendar je vezan na prednostna področja pametne specializacije. Celotna vrednost razpisa je 10 milijonov evrov - za proračunsko leto 2017: 1,38 mio EUR, za leto 2018: 3,31 mio EUR, za leto 2019: 3,36 mio EUR in za leto 2020: 1,95 mio EUR. Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti je ena od priporočil v DigitAgendi 2016.

Fotogalerija