Stališča in komentarji


Nepremičninska kolektivna pogodba velja za vse upravnike

GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je uspelo s pobudo za ugotovitev razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320. Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi. Pogodba tako velja tudi za upravnike nepremičnin, ki niso člani GZS-ZPN. Med ključnimi dosežki lani sprejete kolektivne pogodbe so bili tudi:

• postopen prehod obračunavanja dodatka na delovno dobo s skupne delovne dobe na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu;
• pri kategorijah pravic zaposlenih, kot so letni dopust in jubilejna nagrada, je podlaga za njihovo obračunavanje delovna doba pri zadnjem delodajalcu in ne več skupna delovna doba;
• v primerjavi z do sedaj veljavno kolektivno pogodbo je manjše število dni letnega dopusta na podlagi kriterijev iz KPN;
• KPN tudi omogoča začasno znižanje minimalnih standardov iz te KPN v primeru težke poslovne in finančne situacije delodajalca.

Fotogalerija