Stališča in komentarji


Konferenca o dobrih praksah

Čez slab mesec, 28. in 29. septembra, bo na GZS v organizaciji Zbornice elektronske in elektro industrije konferenca »Dan najboljše prakse 2017«. Namenjena bo spodbujanju digitalnih partnerstev za pametne tovarne. Letošnja konferenca bo obogatena s prvimi izkušnjami povezovanja v strateška razvojna in inovacijska partnerstva (SRIP).  Več

Fotogalerija