Stališča in komentarji


Nov izobraževalni center v Postojni

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka.  GZS je predstavljala vez med Šolskim centrom Postojna, ki je nosilec projekta, in gospodarstvom. S pomočjo te naložbe bodo posodobili programe izobraževanja s področja strojništva, povečali privlačnost vpisa v programe strojništva, pridobili bolj kompetenten in zaposljiv kader ter možnost usposabljanja kadrov iz podjetij v ICST, kar bo zmanjšalo finančno breme podjetij in ne bo oviralo delovnega procesa.

Fotogalerija