Stališča in komentarji


GZS zaslužen za večino pogodb o vajeništvu

Z intenzivnim informiranjem (komuniciranje je bilo oteženo zaradi nedostopnosti osebnih podatkov učencev) smo uspeli povezati zainteresirane delodajalce s starši in otroki. To se odraža v sklenjenih 47 vajeniških pogodbah od skupno 53 (ostalih 6 pogodb je bilo registriranih pri Obrtni zbornici Slovenije). Zakon o vajeništvu je bil namreč sprejet 8. maja 2017, v času, ko so bili učenci zadnjih razredov osnovnih šol že odločeni, v katere programe izobraževanja se bodo vpisali.

Fotogalerija