Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Priprave na Vrh slovenskega gospodarstva so se začele

Strokovne službe GZS so v zadnjih dneh pripravile iztočnice za vsebinske predloge na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva (VSG), ki bo 22. novembra. Cilj pri aktivni populaciji bo vezan na ukrepe za ustrezno rast plač, pri generaciji 55+ na ukrepe za večjo zaposljivost starejših, pri mladih do 25 let pa na ustreznejše izobraževalne programe za gospodarstvo in na hitrejše vključevanje mladih v redne oblike zaposlitve.

Fotogalerija