Stališča in komentarji


Nov korak k boljši oskrbi z elektriko

Na severnem Primorskem je bila izvedena razbremenitev razdelilne transformacijske postaje (RTP) Kobarid, da se je napajanje vasi med Tolminom in Kobaridom v celoti preneslo na RTP Tolmin. S tem se je zmanjšalo število upadov v RTP Kobarid, sporočajo iz Območne zbornica za Severno Primorsko, ki se nenehno trudi izboljšati oskrbo z elektriko na tem območju. Izvedena zamenjava regulatorjev napetosti v RTP Kobarid s ciljem izboljšanja regulacije napetnostnega profila v zgornjem Posočju. Vse to prispeva k manjšemu številu upadov oziroma prekinitev oskrbe z električno energijo, zaradi katerih je bilo v tej regiji treba pogosto ponovno zaganjati stroje in naprave. Posledično izboljšave zmanjšujejo izmet.

Fotogalerija