Stališča in komentarji


Nastavki Razvojnega partnerstva treh generacij

Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, sindikatom Pergam – konfederacijo sindikatov Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije pospešeno pripravlja nastavke za Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25. Predlogi bodo zadevali tematike za doseganje višjega življenjskega standarda mladih do 30 let, aktivnega prebivalstva in generacije 55+. Predlogi, o katerih bo razprava na Vrhu slovenskega gospodarstva 22. novembra letos, bodo pripravljeni do začetka prihodnjega meseca.

Fotogalerija