Stališča in komentarji


Zakaj potrebujemo razvojno partnerstvo treh generacij?

Prvič po drugi svetovni vojni se spopadamo s tveganjem, da bodo mlajše generacije slabše preskrbljene kot njihovi starši. Prispevek je objavljen v posebni izdaji revije Glas gospodarstva, ki je izšla ob Vrhu slovenskega gospodarstva. Več...

Fotogalerija