Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Denaturacija alkohola

Slovenija je uspela uveljaviti možnost določitve (daljšega) prehodnega obdobja v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1112 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine. Posledično se v Sloveniji še do 31.12.2018 uporablja več postopkov popolne denaturacije alkohola (osnovna uredba sicer za obdobje po 1.8.2017 določa le enega).

GZS se je z utemeljevanjem in zahtevo za daljše prehodno obdobje aktivno vključila v reševanje problematike, povezane s prilagoditvijo podjetij zahtevam osnovne uredbe, ki je uveljavila enotni postopek denaturacije že s 1. 8. 2017.

Fotogalerija