Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Register podjetij z dodano vrednostjo

Gospodarska zbornica Slovenije je oblikovala predlog za pospešitev zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, kar je v skladu z dokumentom Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25. Predlog je bil predstavljen na posvetu Hitrejše in enostavnejše zaposlovanje tujcev iz držav izven EU, ki je bil na GZS 22. januarja 2018. Predvideva vzpostavitev registra podjetij z visoko dodano vrednostjo, z vpisom na katerega bodo podjetja posledično lahko bistveno hitreje prišla do novih kadrov iz tujine, saj bo odpadlo dodatno preverjanje številnih pogojev, vključno s kontrolo trga. Predlog, za katerega so že oblikovani amandmaji in dopolnitve zakonodaje, bi lahko skrajšal povprečni čas za prejem enotnega dovoljenja iz sedanjih 30 dni na 5 – 10 dni.

Fotogalerija