Stališča in komentarji


Arhiv: Nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov

Združenje lesne in pohištvene industrije je po večletnih prizadevanjih uspelo - v sodelovanju z MKGP in družbo Slovenski državni gozdovi - zagotoviti nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov. Tako bo v letu 2018 omogočeno sklepanje dolgoročnih pogodb, kar bo podjetjem omogočilo zanesljivejše poslovanje in s tem tudi osnovo za investiranje. Opredeljen je bil tudi nov model določanja cen gozdno lesnih sortimentov, ki bo, dokler SURS ne zagotovi primernih podatkov, zasnovan na avstrijskih cenah, korigiranih z določenimi faktorji (zaradi določenih razlik med slovenskim in avstrijskim načinom določanja volumna). Pričakovati je, da bodo slovenski lesarji na ta račun v letu 2018 kupili les iz državnih gozdov za vsaj 1 mio. EUR ceneje kot leta 2017.

Fotogalerija