Stališča in komentarji


Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 je bilo konec leta 2017 oziroma v začetku 2018 vzpostavljen Digital Inovation Hub Slovenia, ki bo postal centralna povezovalna točka inovacijskih središč, digitalnega poslovanja in spodbujanja digitalne transformacije v Sloveniji. Povezoval bo različne deležnike (gospodarstvo, gospodarska združenja, poslovne inštitute ter raziskovalne in izobraževalne ustanove) in soustvarjal okolje za dvig dodane vrednosti in BDP ter stimulativno okolje za razvoj mladih talentov na področju digitalnega ustvarjanja in poslovanja, kar bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vključeval se bo v mednarodne mreže in združenja in tako tudi znanja, izkušnje in dobre prakse iz tujine posredoval svojim članom. Več...

Fotogalerija