Stališča in komentarji


Arhiv: Razširjena veljavnost KP na vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost vozniških šol

GZS – Podjetniško trgovska zbornica je uspela s predlogom razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva za dejavnost vozniških šol. Predlog je podala z namenom ureditve preprečevanja dampinga cene delovne sile v tej dejavnosti med člani GZS-PTZ in nečlani, za katere kolektivna pogodba ni veljala. Razširitev veljavnosti KPdg na vse delodajalce v tej dejavnosti v Sloveniji pomeni tudi velik prispevek k ureditvi trga delovne sile in trga storitev nasploh, v katerega vstopajo delodajalci, ki opravljajo to dejavnost. Več...

Fotogalerija