Stališča in komentarji


Arhiv: Digitalizacija logistike DIGILOG.Si

Na podlagi napovedi o izvedbi digitalizacije v logistiki smo v okviru GZS-Združenja za promet začeli z realizacijo plana vzpostavitve enotne vstopne točke na področju logistike. Gre za idealen model za preboj v bolj konkurenčne storitve na področju logistike in transporta, ki jih lahko ta podjetja ponudijo pri oskrbi zalednih in prekomorskih trgov ter domačega gospodarstva. Enotna vstopna točka namreč omogoča strankam, ki sodelujejo v celotni dobavni verigi, izmenjavo standardiziranih informacij in dokumentov skozi enotno vstopno točko za izpolnitev vseh zakonskih postopkov uvoza, izvoza in tranzita. Vsem deležnikom je omogočen 24-urni dostop do elektronskega prenosa vseh dokumentov. Zaradi skrajšanja časa obdelave vseh dokumentov in dovoljenj je to eden od ključnih vzvodov za razvoj ter spodbujanje mednarodne trgovine.
Enotno vstopno točko smo kot eno od priporočil, kako do leta 2025 dvigniti povprečno rast produktivnosti v slovenskem gospodarstvu zaradi digitalizacije na 3 % ter kreirati 10.000 novih digitalnih delovnih mest, zapisali že v DigitAgendo 2016.

Fotogalerija