Stališča in komentarji


Arhiv: GZS apelira k čimprejšnji realizaciji 3. razvojne osi

Gospodarska zbornica Slovenije podpira vse aktivnosti v podporo uresničitvi celotne 3. razvojne osi. Izgradnja sodobne prometnice je vitalnega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ob celotnem severnem kraku, zato sta v prizadevanjih za čim prejšnjo realizacijo severnega kraka 3. razvojne osi tesno povezani sosednji regiji - savinjsko-šaleška in koroška. Na tem območju živi dobrih 130.000 prebivalcev, upravičenih do enakopravnega in celovitega razvoja v primerjavi z ostalimi regijami v Republiki Sloveniji. Gre za močno gospodarsko bazo države, saj obe regiji, za kateri je značilna izrazita izvozna usmerjenost, letno ustvarita preko 4 mrd evrov prometa.

Dejstvo, da so na celotnem območju glavne in lokalne ceste preobremenjene, kaže na nujnost realizacije projekta, ki je ključnega pomena za nadaljnjo rast in razvoj gospodarskih družb obeh regij. Glede na dobre rezultate poslovanja se pričakuje razvojni impulz z načrtovanimi projekti najmočnejših družb (TAB, LEK, SIJ Metal, BSH, Gorenje), pa tudi mnogih malih in srednje velikih podjetij. To bo prineslo občutno – predvidoma 20-odstotno povečanje prihodkov, ob tem pa tudi rast zaposlitev. Investicija v sodobno prometnico tako poleg razbremenitve obstoječih dotrajanih prometnic vpliva na dodatne zaposlitvene možnosti vseh generacije. Tako mladih, ki si zaslužijo priložnosti v svojem okolju, kot aktivnih zaposlenih, za katere razvojna naravnanost prinaša boljše eksistenčne pogoje, obenem pa starejših zaposlenih, ki bodo imeli priložnost dlje časa ostajati aktivni.

Z zavzemanjem za pravočasno izgradnjo kakovostne prometne povezave želimo preprečiti ponoven zamik realizacije prometnega koridorja 3. razvojne osi in s tem težave pri prometnih povezavah s sosednjimi državami in drugimi slovenskimi regijami. Dejstvo je, da gospodarstvo savinjsko-šaleške in koroške regije za uresničitev razvojnih projektov v najkrajšem možnem času potrebuje sodobno cestno povezavo s slovenskim avtocestnim križem.

Zato Gospodarska zbornica Slovenije apelira na Vlado RS, da se zavzame za pospešitev projekta izvedbe 3. razvojne osi. Pričakujemo, da bo DARS ne glede na vloženo pobudo za ustavno presojo umeščanja trase med Velenjem in Šentrupertom s strani občin Polzela, Braslovče in Šmartno ob Paki, nadaljeval z vsemi potrebnimi aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja in začel z gradnjo v letu 2019. Navedena trasa, umeščena v prostor z državnim prostorskim načrtom, učinkovito povezuje Koroško, Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino z avtocesto, hkrati pa za slednjo predstavlja tudi edino rešitev izmed vseh obravnavnih tras.

12. marec 2018

Fotogalerija