Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado, ki temelji na srednjeročni strategiji GZS do leta 2025 ter izhodiščih Razvojnega partnerstva treh generacij predstavljenih na Vrhu slovenskega gospodarstva 2017. Dokument bo naslovil 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Fotogalerija