Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Oblikovanje učinkovitega raziskovalno - inovacijskega ekosistema s centralizirano podporo raziskavam in inovacijam.

V Sloveniji na žalost obstaja mišljenje, da mora vsaka nova vlada ponovno vzpostavljati sistem (razvojno-inovacijski) na novo, z novimi ukrepi, novimi zakoni … oz. da lahko ignorira implementacijo že sprejetih strateških dokumentov. Primeri so: oblikovanje vedno novih instrumentov v podporo združevanju podjetij in raziskovalcev: grozdi, tehnološke mreže, tehnološke platforme, centri odličnosti, kompetenčni centri … ukrepi, ki za uspešno delovanje potrebujejo stabilnost podpore, se menjajo v roku nekaj let. Podobno se dogaja s področjem tehnološkega razvoja. Tehnološka agencija in JAPTI, ko sta bili še ločeni organizaciji, sta vsaka zase in nepovezano izvajali nekatere aktivnosti in ukrepe v podporo inovacijam in tehnološkemu razvoju. Področje tehnološkega razvoja se od leta 2006 dalje seli med dvema ministrstvoma: ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvom za izobraževanje (znanost, šolstvo) …

 

Povezana je tudi zgodba razvojnih agencij – kljub temu, da obstaja v Sloveniji dobro razvita regionalna mreža obrtnih in gospodarskih zbornic, da v regijah delujejo inkubatorji in tehnološki parki, je vlada RS ustanovila razvojne agencije, ki so podvajale aktivnosti zbornic, inkubatorjev, parkov.  V obdobju nekaj let so se nekatere agencije zaprle zaradi insolventnosti, nekatere pa še delujejo.

To prakso je potrebno preseči. Potrebno je zagotoviti stabilnost inovacijskega ekosistema in ga oblikovati (do-oblikovati) in prilagajati, da bo vedno znova aktualen, sodoben, učinkovit.

Vlada naj oblikuje učinkovit in stabilen razvojno-inovacijski ekosistem, pod vodstvom ene ali povezanih agencij v podporo razvoju in inovacijam. Princip naj bo centralno vodenje in hkrati decentralizirano izvajanje programov in ukrepov politike, ki bo temeljilo na strokovnosti in učinkovitosti deležnikov (zbornice, parki, inkubatorji, SRIPI …).

Vodilni agenciji morajo združiti svoje strokovno znanje in izkušnje postati strokovne organizaciji, ki zagotavljata strokovno pripravo in organizacijo izvajanja ukrepov razvojne politike na centralizirano voden način. Soustvarjanj in izvaja programe države na področju tehnološkega razvoja, ne le tehnična izvajalka posameznih ukrepov ali razpisov ministrstev. Postati morata strokovni, specializirani instituciji, partnerici državi, raziskovalcem in podjetjem.

Operativno izvajanje razvojno-inovacijske politike je potrebno decentralizirati in prenesti na najbolj kompetentne javne ali zasebne organizacije, ki lahko zagotavljajo potrebno strokovnost in učinkovitost. Obstajajo kompetentne javne in zasebne organizacije za izvajanje programov in ukrepov tehnološke politike (zbornice, parki, inkubatorji, SRIPI, pisarne za prenos tehnologij ……). Imamo tudi pravne podlage, ki omogočajo prenos pooblastil za izvajanje razvojnih programov in dejavnosti v javnem interesu (koncesije, javno-zasebno partnerstvo z določenimi cilji in zahtevanimi rezultati).

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija