Stališča in komentarji


Razbremenitev dela: povečevanje neto plač preko prestrukturiranja dohodninske lestvice in uvedbe razvojne kapice

Obdavčitev višje plačanih strokovnih delavcev v Sloveniji je višja kot v primerljivih državah (OECD, Taxing Wages). Številne države poznajo davčno ugodnejšo rešitev pri izplačevanju 13. (regres) in 14. plače (nagrada za poslovno uspešnost).

 GZS predlaga razbremenitev plač na konkreten način, ki dopušča tudi možnost postopne implementacije ali variacij teh predlogov.

Te predloge lahko strnemo v tri skupine:

·       Dvig stopnje, od katere regres ni obdavčen s socialnimi prispevki

·       Uvedba razvojne kapice na socialne prispevke pri 2-kratniku povprečne plače (3.300 EUR bruto)

·     Ublažitev progresije v dohodninski lestvici pri plačah nad 2.600 EUR bruto. To bi dosegli z razširitvijo razredov ter znižanjem stopenj v posameznih razredih.

Na gospodarstvo bodo imeli predlogi pozitiven vpliv zaradi:

·       večje spodbude podjetjem za izplačevanje višjih regresov.

·    višjih neto prejemkov strokovnih kadrov, ki nadpovprečno prispevajo k ustvarjeni dodani vrednosti. To bo zmanjšalo beg možganov v tujino ali morda celo pripomoglo k preobratu tega trenda.

·        manjše motivacije za delo v sivi ekonomiji.

Višje neto plače se bodo prelile tudi v boljši poslovni rezultat storitvenih dejavnosti, predvsem trgovine in malega gospodarstva.

Predlogi GZS so javno-finančno odgovorni in skladni s fiskalnim pravilom. 200 mio EUR izpada iz proračuna bi financirali preko višjih prilivov od davka od dobička podjetij in davkov na delo.

Fotogalerija