Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Določitev zgornjega deleža mase plač v javnem sektorju glede na BDP

Že sedaj za plače v javnem sektorju namenimo 11 % BDP, kar je več kot v povprečju EU (10 %). Da bi bili na evropskem povprečju, bi morali obstoječo maso plač celo znižati za 550 mio EUR. Primerljive države (Avstrija, Češka, Nemčija) za plače javnih uslužbencev namenjajo 9 % BDP-ja. Povprečna bruto plača v slovenskem javnem sektorju je bila v letu 2017 za 390 EUR višja kot v zasebnem. Učinkovitost javnega sektorja je v desetletju padla za več kot 3 odstotke, kljub višjim plačam in večji zaposlenosti.

Strošek dela in število zaposlenih v javni upravi in drugih institucijah je v obdobju 2017/2008 porasel za 171 mio EUR oz. 5.000 ljudi. Število dni za pridobitev gradbenega dovoljenja se podaljšuje: 197 dni (2007) na 240 dni (2017).

Strošek dela in število zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu je v obdobju 2017/2008 porasel za 195 mio EUR oz. 6.000 ljudi. Nad dopustno dolgo na prvi ambulantni pregled je decembra 2017 čakalo

28.000 ljudi več kot pred enim letom.

Strošek dela in število zaposlenih v šolstvu je v obdobju 2017/2008 porasel za 164 mio EUR oz. 10.600 ljudi. Slovenski osnovnošolski učitelji v povprečju izvajajo pouk 627 ur na leto*, kar je za četrtino manj kot v državah OECD (794 ur), čeprav za primarno izobraževanje namenimo 1,7 % BDP, v OECD državah pa 1,5 %.

 

 

 

 

Fotogalerija