Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


V soncu sestavljanja nove vladne koalicije

Na Gospodarski zbornici Slovenije si v času razprave o novi vladni koaliciji želimo, da so v ospredju razvojne teme, povezane s pogoji poslovanja. Bodoče vladne stranke naj pri tem najprej pomislijo na male in mikro družbe. O najnujnejših ukrepih za poslovno uspešnost se bodo podjetniki s predstavniki političnih strank, ki so na volitvah prejeli največ glasov, pogovarjali na jutrišnjem Vrhu malega gospodarstva.

Pred Vrhom malega gospodarstva, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije organizira že sedmič, prihajajo iz gospodarstva zelo ugodni statistični podatki. O rasti prihodkov, dobička, dodane vrednosti, izvoza, inovativnosti, zaposlenosti, plač, novih vlaganj. Tudi iz vrst malega gospodarstva, kjer so se npr. prihodki, dodana vrednost in izvoz povečali za dvomestno številko. Vendar, gospodarska rast, izvoz in razvoj niso večni, se ne zgodijo sami od sebe. V veliki meri smo v Sloveniji življenjsko odvisni tudi od razmer v naših najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah - Nemčije, Italije, drugih držav Evropske unije. Istočasno pa je za stabilnost, varnost in uspeh v prihodnosti ključnega pomena tudi, v kakšnem poslovnem okolju bomo živeli.

Za letošnji Vrh malega gospodarstva smo pripravili pregled ukrepov, ki so jih politične stranke napovedale v svojih predvolilnih programih. Strnili smo jih v 30 predlogov, o katerih so podjetniki lahko skoraj en mesec glasovali. Vsakdo je lahko zbral do 12 tistih, ki jih vidi kot prioriteto za nadaljnji podjetniški razvoj. Dokončno listo sedmih predlogov bodo udeleženci Vrha malega gospodarstva izbrali neposredno na samem Vrhu. In jih posredovali kot predlog novi vladi, da v svojo koalicijsko pogodbo uvrsti tudi realizacijo teh konkretnih ukrepov, ki so jih stranke same predlagale za izboljšanje poslovnega okolja in gospodarskega razvoja v Sloveniji.

Do sedaj so največ podpore med podjetniki našli predlogi strank, ki povzemajo že desetletne zahteve slovenskega gospodarstva: enostavno poslovno okolje, večjo učinkovitost in odgovornost v zdravstvu in javnem sektorju, davčno razbremenitev dela, spremembe v izobraževanju in raziskovalnemu sistemu, varno prožnost na trgu dela ter celovito podporo podjetjem pri prodoru na tuje trge.

Veseli dejstvo, da so te zahteve našle pot na listo obljub političnih strank, vendar pa papir prenese vse, še posebej v predvolilnem obdobju. Zato od koalicijske pogodbe pričakujemo zavezujočo opredelitev, kaj si predstavljajo pod … »enostavnim poslovnim okoljem«. Da bo to opredeljeno s konkretnimi spremembami, katerih učinki bodo merljivi v času in prostoru. Manj časa za npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, hitrejše pridobivanje najrazličnejših dovoljenj, zmanjšanje postopkov pred državnimi organi in podobno.

Če bodo v novi vladi svoje obljube in naša pričakovanja vzeli zares, potem bomo prihajajočo krizo lahko pričakali pripravljeni.


Fotogalerija