Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


APEL GZS: ZA odgovorne zaveze o prihodnosti Slovenije

V zadnjih dneh so v medijih zaokrožile informacije o osnutku koalicijske pogodbe in določenih vsebinskih predlogih, o katerem se pogovarja šest političnih strank. Po nekaterih ocenah bi lahko predvideni ukrepi predstavljali tudi do 1,5 milijarde več izdatkov javnih blagajn. To pa lahko vpliva na kršenje fiskalne zaveze Slovenije in počasnejše zmanjševanje javnega dolga ter posledično na slabšo konkurenčnost Slovenije.

V Gospodarski zbornici Slovenije smo ob tovrstnih informacijah zaskrbljeni. Politike pozivamo k odgovornemu oblikovanju zavez in k samoomejitvam pri zamislih, ki bi državljanom in gospodarstvu prinesle dodatne, nerazvojne obremenitve.

Več na povezavi

Fotogalerija