Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Slovenija potrebuje sposobno, razvojno vlado

Že peto leto zapored je gospodarska rast v Sloveniji visoka. V letošnjem letu bo po naših ocenah znašala med 4 in 5 odstotki. Stopnja anketne brezposelnosti je najnižja po letu 2009. V letu 2017 smo imeli javno-finančni presežek. Zaradi hitre rasti javno-finančnih prihodkov (davki na potrošnjo, prispevki, višji davek na dobiček podjetij …) pričakujemo še višjega tudi v letu 2018. Kljub tem pozitivnim trendom je država močno zadolžena. Samo za obresti letno namenimo 1 milijardo EUR oziroma 500 EUR na državljana. Izdatki države so preveliki, na kar opozarja tudi Evropska komisija.

Živimo, kot da bo globalna konjunktura trajala še vsaj deset let, vsi analitiki pa že opozarjajo na nepremičninski balon, pregrete borzne razmere, naraščanje zadolženosti in predvsem na neuspešnost spopadanja z globalnimi problemi – migracijami, trgovinsko vojno, okoljskimi izzivi in surovinskimi omejitvami.

Zato Slovenija potrebuje sposobno, razvojno naravnano vlado, ki bo državo uspešno vodila celoten mandat in bo kos gospodarskim in mednarodno političnim izzivom v prihajajočem obdobju.

Na domačem področju čakajo vlado kratkoročni in srednjeročni izzivi:

·         pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki lahko pripeljejo do nerazumnega povišanja plač javnih uslužbencev brez izboljšanja javnih storitev,
·         dodatna davčna obremenitev, ki lahko ogrozi tako gospodarstvo kot javne finance (tudi na področjih, ki ogrožajo javne finance),
·         bistveno višji izdatki za pokojnine in zdravstvo zaradi demografske slike.

Vsi ti izzivi imajo finančno dimenzijo, ki bi posledično zvišala strukturni primanjkljaj, kar pomeni, da bi Slovenija novo krizo zopet pričakala nepripravljena. Na kratek rok bi sicer dosegli zelo visoko gospodarsko rast (5-7 %), vendar za ceno drastičnega prihodnjega padca v aktivnosti. Slovenija mora čimprej izpeljati zdravstveno in pokojninsko reformo ter reformo javnega sektorja, saj so te reforme ključne za zagotovitev dolgoročne finančne stabilnosti države. 

Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: »Visoka gospodarska rast zadnjih nekaj let je zakrila, da Slovenija na razvojnih področjih ni naredili nič – nismo posodobili ne zdravstva, ne javnega sektorja, niti pokojninske reforme nismo izpeljali. Če se bo zaradi globalnih nestabilnosti slika že jutri spremenila, bo po nepotrebnem prizadetih veliko ljudi, saj država za blažitev ne bo več mogla poseči po več milijardnem zadolževanju, kot je to storila ob prejšnji krizi. Zato potrebujemo sposobno vlado, ki bo še pravočasno pripravila Slovenijo na prihajajoče nevihte. Z nekaj dobrimi ukrepi lahko tudi skozi neugodne razmere dobro preplujemo.«

Fotogalerija