Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Apel k zmerni, razvojno usmerjeni vladi s posluhom za gospodarstvo

Apeliramo, da politične stranke v pogajanjih za sestavo nove vladne koalicije presežejo ideološke razlike, saj imajo v številnih primerih zelo podobna stališča do gospodarskih tem in ciljev, ki so pred Slovenijo. Na tej osnovi se vsekakor da doseči želene rezultate. Nova vladna koalicija bi morala biti močna, z jasno definiranimi zavezami, hkrati pa zmerna in usmerjena v prihodnost. Njen cilj naj bo, da v celotnem mandatu, ki je pred njo, deluje v dobro gospodarstva in s tem državljanov vseh generacij.

Visoka gospodarska rast zadnjih pet let je s svojo izjemno rastjo BDP ublažila zamude pri prepotrebnih sistemskih spremembah. Posledično je stanje na področju zdravstva vse slabše, dostopnost do storitev je neustrezna, absentizem se povečuje. Javni sektor se krepi in je daleč od optimalne organiziranosti. Demografske spremembe vse bolj krčijo število aktivne delovno aktivne populacije, s prepotrebnimi spremembami pokojninskega sistema pa zamujamo. Že danes se soočamo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile v najrazličnejših dejavnostih gospodarstva, problematika pa se bo v naslednjih letih še zaostrovala.

Potrebujemo številne sistemske spremembe, ki bodo posegle tako na sistem izobraževanja, trg dela, kakor tudi na politiko ekonomske migracije. Slovenija je še vedno močno zadolžena. Samo za obresti letno namenimo 1 milijardo EUR oziroma 500 EUR na državljana. Na to dejstvo in nujnost sistemskih sprememb nas konstantno opozarja tudi Evropska komisija. Zato ni čas za dodatno večanje proračunskih izdatkov, ki bi jih lahko prineslo barantanje za oblikovanje vladne koalicije.

Razmere na globalnem trgu se dnevno spreminjajo in vnašajo negotovost v poslovanje gospodarskih subjektov. Tudi trgovinska vojna še ni povsem umaknjena s pogajalskih miz. Naslednja gospodarska kriza je le vprašanje časa. To je še kako čutiti na širšem evropskem trgu, kjer poteka večina naše blagovne menjave. Prve znake ohlajanja gospodarske rasti je že čutiti. Poleg tega so številna družbeno politična vprašanja odprta. To bo krepko vplivalo tudi na naše notranje politično in gospodarsko situacijo. Zato potrebujemo močno vlado, ki bo kos vsem izzivom, ki so pred nami!

Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: »Na Gospodarski zbornici Slovenije ocenjujemo, da se bo treba v naslednjih letih spopasti z resnimi gospodarskimi in mednarodno političnimi razmerami. Zavedati se moramo, da smo trenutno v obdobju plime, ki zakriva vse čeri. Oseka bo te čeri razkrila in tedaj bodo najbolj prizadete najobčutljivejše kategorije prebivalcev. Na to obdobje se moramo pripraviti že danes. Zato pričakujemo treznost in trdnost političnih partnerjev, ki bodo v novi vladni koaliciji.«

Fotogalerija