Stališča in komentarji


GZS na ESS o socialnem dialogu

Ljubljana, 26. oktober 2018 – Predstavniki GZS so na današnji seji ESS izpostavili pomen vloge Ekonomsko socialnega sveta v socialnem dialogu ter  predlog pristopa k oblikovanju novega socialnega sporazuma.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je kot predstavnica enega od socialnih partnerjev na strani delodajalcev na današnji seji Ekonomsko socialnega sveta izpostavila, da ESS ne sme biti samo formalističen organ, ampak posvetovalno telo vlade, čigar mnenje je treba upoštevati. S strani vlade še posebej pričakuje, da bo socialne partnerje vključevala že v fazi priprave politik, strategij in predpisov. ESS-ju pa bo poročala o implementaciji ključnih dogovorov. S tem bo vlada aktivno gradila socialni dialog in dvigovala kulturo dialoga, je dejala.

To zahteva kakovostno in boljše delo vseh treh socialnih partnerjev, ki moramo vložiti trud v medsebojno sodelovanje in iskanje najboljših rešitev, ki bodo upoštevale tako realne gospodarske okvire kot prihodnje potrebe Slovenije. Vodilo morajo biti argumenti in dejstva.

Posebej je Šmuceva poudarila, da se morajo zahtevne teme, kot so nepremičninski zakon ali minimalna plača, naprej nagovoriti v okviru ESS, ne v medijih ali arbitrarno s strani vlade. Čakajo nas še mnogo zahtevnejša vprašanja, kot sta npr. pokojninska in zdravstvena reforma. Za vse te teme je potrebno opraviti pogovore v okviru strokovnih skupin ESS in nato priti do konsenza med socialnimi partnerji. Brez tega bo preveč energije porabljene za dejansko ohranjanje statusa quo in prevalitev problema na naslednje generacije. 

Tega si glede na gospodarske napovedi ne smemo privoščiti, je bila jasna. Trenutne razmere so dobre, celo odlične, toda prvi znaki ohlajanja se že kažejo. Zato je treba ravnati preudarno.

Z mislijo na različne generacije je GZS lani spodbudila razpravo in v sodelovanju s široko podporo, tako delodajalske kot sindikalne strani, oblikovali Razvojno partnerstvo treh generacij. Ta nagovarja probleme in rešitve za mlade, aktivne in starejše od 55+. Že ob pripravi je bilo ocenjeno, da je to lahko dobra izhodiščna točka za nov socialni sporazum. »Na GZS ocenjujemo, da tak sporazum potrebujemo, zato pozivamo, da socialni partnerji pristopimo k njemu. Sedanje razmere so za to ugodne. A ker ne bodo vedno take, je naša odgovornost, da izkoristimo sedanji trenutek in Slovenijo popeljemo med najrazvitejše evropske države. S pametno ekonomsko politiko to možnost imamo,« je zaključila.

Fotogalerija