Stališča in komentarji


Predlog »Socialnega sporazuma za prenovo plačnega sistema in rast plač 2019-2025«

Gospodarska zbornica Slovenije je danes vsem reprezentativnim sindikatom in delodajalskim organizacijam predložila predlog »Socialnega sporazuma za prenovo plačnega sistema in rast plač 2019-2025« s povabilom na prvo srečanje na Gospodarski zbornici Slovenije. Predlog Gospodarske zbornice Slovenije izhaja iz pobud socialnih partnerjev kolektivnih pogodb dejavnosti gospodarstva. Tudi rezultati izračunov analitičnih služb Gospodarske zbornice Slovenije izkazujejo potrebo po prenovi in posodobitvi plačnega sistema. Na tej podlagi so strokovne službe Gospodarske zbornice Slovenije pripravile predlog za začetek socialnega dialoga o prenovi plačnega sistema. Gospodarska zbornica Slovenije izhaja iz stališča, da bi s prenovo plačnega sistema dosegli primerljivost z evropskimi državami, ustrezno rast plač in vzpostavitev pogojev za čim boljše delovanje gospodarstva, ter s tem celostno pozitivne učinke za državo. O svojih aktivnostih je sočasno obvestila tudi Ekonomsko socialni svet. V tej zvezi bo Gospodarska zbornica Slovenije sklicala tiskovno konferenco, ki bo dne 06.03.2019 ob 10.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Fotogalerija