Stališča in komentarji


Odziv GZS na sindikalni predlog nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo

Gospodarska zbornica Slovenije je prejela predlog 6 reprezentativnih sindikalnih central za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo, ki so jo napovedali že na četrtkovem srečanju na GZS ob obravnavi zborničnega predloga za socialnega sporazuma za prenovo plačnega sistema in rast plač 2019-2025.

Vsebino predloga splošne kolektivne pogodbe (SKP) za gospodarstvo bomo proučili skupaj s podjetji in panožnimi združenji. Namen predloga SKP je lahko le določitev minimalnih standardov na področju plač ter drugih pravic in obveznosti v celotnem zasebnem sektorju. Že po prvem branju pa ugotavljamo, da so predlogi reprezentativnih sindikalnih central, povezani s plačami, zelo visoki in niso realno izhodišče.

Fotogalerija