Stališča in komentarji


Gospodarska rast v ZDA nad pričakovanji

Večje trošenje ameriških potrošnikov in države v drugem četrtletju 2019 je več kot nadomestilo padec izvoza in znižanje zalog. Slovenski izvoz v ZDA se je v prvih petih mesecih okrepil za 13 % (255 mio EUR), kar pomeni, da se je tržni delež slovenskih podjetij na ameriškem trgu v tem obdobju povečal.

Gospodarska rast v ZDA je bila v drugem četrtletju 2019 medletno realno višja za 2,1 %, kar je bilo nad pričakovanji, vendar še vedno nižja kot v prvem četrtletju (+3,1 %). Ob tem se je nominalna rast BDP še pospešila (s 3,9 % v 1. četrtletju na 4,6 % v 2. četrtletju), tudi zaradi višje rasti cen v gospodarstvu. Deflator, ki odraža cenovna gibanja, se je namreč povišal z 0,4 na 2,2 %. K rasti je najbolj prispevala ena zgodovinsko najvišjih rasti zasebne potrošnje (+4,3 %), pri čemer je bila rast potrošnje pri trajnih dobrinah kar 12,9-odstotna, pri ostalih pa 6-odstotna. H gospodarski rasti je prispevalo tudi večje trošenje države, ki se je okrepilo za povprečno 5 %, in sicer predvsem na zvezni ravni (+7,9 %), medtem ko je bilo povišanje na lokalni ravni nižje (+3,2 %).

Krepak padec ameriškega izvoza

Izvoz in investicije sta imela negativni prispevek na rast BDP, saj se je prvi realno znižal kar za 5 %, medtem ko je bil uvoz praktično nespremenjen. Ob tem se je slovenski izvoz v ZDA v prvih petih mesecih okrepil za 13 % (255 mio EUR), kar pomeni, da se je tržni delež slovenskih podjetij na ameriškem trgu povečal. Prvič po letu dni je prišlo do večjega krčenja investicij, ki so se znižale za 5,5 %. K temu je najbolj prispevalo krčenje zalog pri podjetjih, ki zaradi slabše dinamike pri naročilih niso tako močno povečevala proizvodnje, pač pa so prodajo vzdrževala s krčenjem obstoječih zalog. Investicije v bivalne nepremičnine so se krčile še šesto zaporedno četrtletje, vendar je bil padec simboličen (-1,5 %). Investicije v poslovne zgradbe so se znižale za desetino. Rast vlaganj v proizvode intelektualne lastnine je ostala visoka (+4,7 %).

Razpoložljiv dohodek navzgor, varčevanje navzdol

Razpoložljiv osebni dohodek se je povečal za 4,9 %, kar je bilo več kot v 1. četrtletju (4,8 %). Stopnja varčevanja se je nekoliko znižala, s 8,1 % v 1. četrtletju na 8,5 % v drugem. Močna rast domače potrošnje spodbuja tudi uvoz potrošnih dobrin iz celotnega sveta.

Predstavljeni podatki o ameriškem gospodarstvu ter nekaj zadnjih objav (Richmond FED, indeks nabavnih menedžerjev) kažejo na to, da domača predelovalna dejavnost kot celota stagnira, predvsem zaradi manj tujih naročil, medtem ko storitveni del gospodarstva ostaja optimističen. Dodana vrednost v ameriški avtomobilski verigi se je drugo zaporedno četrtletje skrčila (-6,2 %).

V sredo zasedanje FED-a

V sredo, 31. julija, bo mesečno zasedanje FED oziroma komisije FOMC, kjer je pričakovati, da bo ta znižal centralno obrestno mero s 2,5 % na 2,25 % ter nakazal uvedbo novih ukrepov ekspanzivne politike, ki bi zmanjšali nagnjenost k varčevanju ter pospešili potrošnjo in investicije. To naj bi prispevalo tudi k šibkejšemu dolarju, ker njegova aktualna moč znižuje izvozno konkurenčnost ameriških družb ter spodbuja uvoz.

Fotogalerija