Stališča in komentarji


Arhiv: Kazenske carine na evropske izdelke z majhnim učinkom na Slovenijo

Izvoz evropskih izdelkov v višini 6,9 mrd EUR bodo z 18. oktobrom predmet 25-odstotnih ameriških carin, kar predstavlja 1,7 % celotnega evropska izvoza v ZDA. Slovenija pri uvedbi teh carin neposredno ni prizadeta, pa tudi posredno ne, saj je vpetost slovenskih podjetij v nabavno verigo Airbusa majhna.

Odločitev o uvedbi carin na skupino evropskih izdelkov je bila delno pričakovana posledica razsodbe Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je ocenila, da je bil Airbus s strani evropskih držav neupravičeno subvencioniran, kar naj bi izkrivljalo konkurenco na področju proizvodnje letal. Pri tem preseneča hitrost uvedenih ukrepov. Sklepati je mogoče, da je ameriška administracija najverjetneje predvidevala, da bo odločitev WTO zanjo ugodna. Uvedba trgovinskih protiukrepov po razsodbi je pravno sicer dopustna oziroma upravičena. Zelo verjetno pa bo WTO podobno razsodil tudi v primeru nedovoljene pomoči Boeingu, kar bi po drugi strani pomenilo pravno podlago za morebitno uvedbo evropskih carin.


Pripete datoteke

Fotogalerija