Stališča in komentarji


Fokusni komentar GZS: Napovedi rasti se upravičeno umirjajo

Današnje previdnejše napovedi Evropske komisije pritrjujejo našim jesenskim ocenam in aktualnemu razpoloženju gospodarstva. Kljub previdnemu optimizmu so slovenski izvozniki zaskrbljeni glede prihodnje dinamike naročil.

Fokusni komentar: Rak rana ekonomske svobode je tudi rak rana blagostanja

Po velikosti javne uprave glede na BDP smo na 8. mestu v EU, po velikosti njenega naraščanja pa na 4. mestu.