Stališča in komentarji


Zahtevamo pravično delitev sadov gospodarske rasti

Predstavniki gospodarstva nismo zadovoljni z vsebino predloga finančnega ministrstva. V predlogu davčnega prestrukturiranja ni predvidenega niti najmanjšega znižanja javne porabe, čeprav bi denimo prihranek v višini 100 milijonov evrov pomenil le 0,6 odstotka slovenske javne porabe. Gospodarstvo bo dodatno obremenjeno, učinke pri neto plačah pa lahko že kmalu izničijo druge dajatve.

 Od Vlade RS zahtevamo, da javnofinančno konsolidacijo uresničuje tudi na odhodkovni strani javnih blagajn, kar edino omogoča resno davčno reformo. Pošteno bi bilo, da bi ta razbremenila podjetja in več sto tisoč zaposlenih v gospodarstvu in javnem sektorju, ne pa da sadove gospodarske rasti prek plačnih pogajanj pobira predvsem javni sektor.

GZS se zavzema za davčno reformo in ne zgolj za kozmetično davčno prestrukturiranje. V skladu s tem je v sodelovanju z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) pripravila izračune kombinacije ukrepov, ki bi pomenili 328 milijonov evrov za razbremenitev plač 570.000 zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju. Po drugi strani sindikati javnega sektorja po besedah ministra Borisa Koprivnikarja zahtevajo 380 milijonov evrov za samo 160.000 javnih uslužbencev.

Na vladi je, da se odloči, ali bo pravično razdelila sadove gospodarske rasti med volivce v Sloveniji, ali pa bo smetano spet pobral le ozek interesni krog.

Kot pozitivno sicer na GZS ocenjujemo napovedano spremembo v dohodninski lestvici. Vendar predstavljen predlog ne odraža nujnih strukturnih reform, ki bi omogočile resno in odločno davčno reformo, vključujoč razvojno kapico in razbremenitev plač širšega kroga zaposlenih v gospodarstvu. 


Nasprotno, že danes lahko, na podlagi sprejetega Nacionalnega reformnega programa, z zaskrbljenostjo pričakujemo novo ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To naj bi se preoblikovalo v obvezno solidarno dajatev (predvidoma) v breme neto plač. Ministrstvo za zdravje jo ima namen zakonsko urediti že v letos, kar bi kaj hitro izničilo pozitivne spremembe drugačne dohodninske  ureditve.

GZS ne podpira kombinacije ukrepov iz predloga davčnih sprememb, ki celo dodatno obremenjujejo gospodarstvo, in sicer za 100 milijonov evrov. Predlogi ne morejo biti le produkt finančnega ministrstva, temveč morajo biti pripravljeni medresorsko, izpostavlja predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Marjan Mačkošek. Nujna je kombinacija različnih ukrepov, saj bo le na ta način mogoče zagotoviti usmerjenost v izboljšanje poslovnega okolja.

Ob tem na GZS apeliramo na ministrstvo za finance, da javno objavi celovite izračune posledic predvidenega davčnega prestrukturiranja. Predlog sprememb v strukturi davčnih prihodkov namreč ne upošteva višjih prihodkov od davkov na potrošnjo, saj višje neto plače zvišujejo zasebno potrošnjo ter povečujejo vrsto davkov, od DDV-ja do trošarin ter ostalih davkov. Po naši oceni učinek razbremenitve neto plač poveča davke od potrošnje za okoli četrtino zneska razbremenitve. Brez upoštevanja teh učinkov objavljene informacije ministrstva za finance niso korektne.

Marjan Mačkošek, predsednik GZS: »Očitno smo postali največji zagovornik armade zaposlenih v gospodarstvu prav na GZS. Zdi se, da sindikatov javnega sektorja ta segment družbe ne zanima preveč.«

 

Za resno davčno reformo je nujna kombinacija ukrepov

Ključni predlogi za razbremenitev plač so po skupnem predlogu GZS in ZDSS naslednji:

  • Uvedba razvojne kapice na socialne prispevke delodajalcev in delojemalcev nad 2-kratnikom povprečne plače.
  • Dvig splošne olajšave za zavezance do 75 % PP na min. plačo.
  • Uvedba dodatnega dohodninskega razreda med starim 2. in 3. razredom (20.400 – 36.000 po stopnji 34 %).
  • Umik najvišje dohodninske stopnje (50 %).
  • Ukinitev prispevka delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53 %).

Več: https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/51805/za-resno-ne-pa-kozmeticno-davcno-reformo

Fotogalerija