Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Spodbujanje sposobnosti reševanja kompleksnih problemov in kreativnosti odraslih: ukrepi za pospešeno zapolnitev vrzeli v bralnih in numeričnih sposobnostih zaposlenih

Mednarodne raziskave kažejo, da so slovenski odrasli prebivalci pod povprečjem držav OECD pri vseh treh ključnih spretnostih za obdelavo informacij (besedilne, matematične in tehnološke spretnosti). Na področju besedilne spretnosti zasedamo 28. mesto med 34 državami. Četrtina prebivalk in prebivalcev Slovenije je funkcionalno nepismena. Raziskava spretnosti odraslih je del oziroma rezultat OECD-jevega Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (angl. PIAAC).

 Na GZS smo pred dvemi leti začeli s kampanjo Slovenija bere, ki je kulturno-gospodarski projekt, ki ima za cilj povzpeti se na PIAACovi lestvici besedilne spretnosti odraslih vsaj na povprečje držav OECD, kar pomeni zmanjšati število funkcionalno nepismenih za 20 odstotkov. Aktivnosti kampanje se nadaljujejo s partnerji (ACS, FF, PeF) v smeri priprave konkretnih načrtov za razvoj zmožnosti kritičnega razmišljanja in reševanja problemov odraslih zaposlenih – oboje kot podlaga za dvig poklicne usposobljenosti ter tudi za našo konkurenčnost.

 

 

 

 

Fotogalerija