Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Olajšave R&R: četrto mnenje je samo prvi korak

Po objavi četrtega mnenja so nujne še spremembe zakonodaje in smernice za večjo davčno predvidljivost. 

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »V interesu slovenskega gospodarstva je, da oblasti zasledujejo prvenstveno cilje spodbujanja hitrejšega razvoja, transparentnosti in davčne predvidljivosti. Enako tudi pri izvajanju nadzorov. Prednostni cilj nikakor ne sme biti polnjenje državne blagajne.«


Več informacij je v prilogi.

Fotogalerija