Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Tveganje na delovnem mestu? Ne, hvala.

Tri nova, brezplačna interaktivna orodja za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu lahko slovenskim pekom, mesarjem in trgovcem prihranijo skupaj do 1,5 mio EUR. Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je skupaj s sindikatom delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS in sindikatom obrti in podjetništva zaključila enoletni projekt »Skupaj – gradniki zdravja”. Projekt je namenjen predvsem malim trgovcem, mesarjem in pekom. Rezultat projekta je novo spletno orodje. Več

Fotogalerija