Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Jutri ustanovitev strateške skupine Slovenija 5.0

Jutri bo na konstitutivni seji ustanovljena strateške skupina Slovenija 5.0, ki se bo ukvarjala z razvojem sodobne industrije in z njo povezanih dejavnosti. Prva njena naloga bo priprava Manifesta industrijske politike, ki ga bomo oktobra predstavili na Vrhu slovenskega gospodarstva. V njem bodo prednostni predlogi ukrepov Vladi RS v prid hitrejšemu razvoju slovenske industrije in povezanih dejavnosti.

Arhiv: Julija nov korak k Manifestu industrijske politike

V začetku julija bo ustanovljena strateška skupina iz vrst izkušenih lastnikov podjetij, menedžerjev in razvojnih strokovnjakov, ki zelo spremljajo svetovni razvoj industrije in z njo povezanih dejavnostih. Po 1. konferenci o razvoju industrije v okviru projekta Slovenija 5.0, ki je bila 18. maja, bo to nov korak k Manifestu industrijske politike, ki bo objavljen oktobra na Vrhu slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Prvi predlogi za Manifest industrijske politike

Na včerajšnji 1. konferenci Slovenije 5.0 o razvoju slovenske industrije in z njo povezanih dejavnosti so predavatelji med drugim predstavili tudi prve svoje predloge za Manifest industrijske politike, ki ga bo GZS objavila jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Med drugimi so to: sprejem v rast in visoko dodano vrednost usmerjene industrijske politike, sprejem inovacijske politike s poudarkom na industrializacijo inovacij v Sloveniji, boj proti strukturni brezposelnosti z načrtovanjem študijskih smeri in izobraževanjem deficitarnih kadrov (zlasti naravoslovno-tehničnih smeri), najmanj 10% mednarodnih predavateljev v visokem šolstvu, neodvisna tehnološka agencija, podpora države za višja in učinkovitejša vlaganja v razvoj industrije.

Arhiv: Prva konferenca Slovenija 5.0

18. maja bomo storili prvi korak proti Manifestu za slovensko industrijo, ki bo jeseni objavljen na Vrhu slovenskega gospodarstva. Na ta dan bo 1. konferenca projekta Slovenija 5.0 z naslovom Pospešimo razvoj slovenske industrije.

Arhiv: Maja 1. konferenca Slovenija 5.0

V prvi polovici maja bo 1. konferenca projekta Slovenija 5.0. Ključni referati na konferenci bodo: Potenciali slovenske industrije, Sodobno grozdenje za industrijski preboj, Razvojno povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami in Vpliv naprednih tehnologij na proizvodne procese prihodnosti. Avtorji referatov prihajajo iz analitske skupine SKEP pri GZS, mednarodne svetovalne hiše AT Kearney in nekaterih vodilnih slovenskih podjetij, kot so Lek, Kolektor, Gorenje. Kot je znano, je projekt Slovenija 5.0 posvečen razvoju slovenske industrije in vseh z njo povezanih dejavnosti. Na Vrhu slovenskega gospodarstva oktobra na Brdu pri Kranju pa bomo s pomočjo članov strateške skupine objavili tudi Manifest industrijske politike.

Arhiv: Na Vrhu slovenskega gospodarstva o Sloveniji 5.0

Upravni odbor GZS se je seznanil z izhodišči za industrijski manifest 2015 – Slovenija 5.0. Evropska komisija je lani članice opozorila, naj prepoznajo pomen industrije za kreiranje delovnih mest in rast. Na GZS zaznavamo, da obstaja v Sloveniji veliko pomanjkanje razprave in predlogov ukrepov v zvezi z razvojem predelovalne industrije in z njo povezanimi storitvenimi dejavnostmi, ki največ prispevajo k slovenskemu izvozu.

Arhiv: GZS snuje Industrijski manifest

GZS bo v sredo na upravnem odboru predstavila izhodišča za Industrijski manifest. V njem bomo analizirali stanje v slovenski industriji, predvsem pa predlagali ukrepe za njeno revitalizacijo in višjo konkurenčnost na globalnih in domačem trgu. Industrijski manifest bo tesno povezan tudi s prizadevanji GZS, da bomo v Sloveniji izvajali strategijo pametne specializacije tako, da bomo razvojno podprli programe, s katerimi bomo čim bolj konkurenčni na trgu. To bi moral biti glavni cilj strategije pametne specializacije, tako kar zadeva industrijo, ki je pretežni izvoznik, kot tudi celotno gospodarstvo. Brez tesnega sodelovanja snovalcev strategije pametne specializacije s tistimi gospodarstveniki, ki najbolje prodajajo svoje izdelke na trgu in zato najbolje poznajo tudi trende za prihodnost, ne bomo mogli učinkovito investirati razvojnega denarja. Industrijski manifest bo predvidoma objavljen v marcu.

Arhiv: Serija sestankov GZS z ministri

Gospodarska zbornica Slovenije je ta teden začela s serijo sestankov z ministri Vlade RS, na katerih odpira tematike iz agend in obenem druge aktualne tematike. Na sestankih sodelujejo tudi predstavniki zbornic in združenj. Včeraj smo se sestali z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. V petek je prvi redni mesečni sestanek z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Prihodnji teden se bomo sestali z Borisom Koprivnikarjem, ministrom za javno upravo, in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Stanko Setnikar Cankar. Teden pozneje pa še z Goranom Klemenčičem, ministrom za pravosodje, in Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.