Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Pozor: zaostajamo za Višegrajsko skupino

Slovenija je ponovno zabeležila višjo rast od povprečja EU, hkrati pa zaostajamo za rastmi nekaterih Višegrajskih držav. Zato so potrebne strukturne spremembe za dolgoročno rast.