Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlad. ki bodonaslovili 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 se nadaljuje izgradnja informacijske avtoceste za gospodarstvo.