Stališča in komentarji


Multipraktik v gradbeništvu ni sprejemljiv

»Ne spreminjajte, kar je dobro. Kar je slabo, spremenimo skupaj«, je sporočilo razširjene seje Strateškega sveta za politiko graditve in urejanja prostora pri GZS. Gospodarstvo ni zadovoljno z rešitvami, ki jih pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor za izboljšanje investicijskega okolja.

Fokusni komentar GZS: Napovedi rasti se upravičeno umirjajo

Današnje previdnejše napovedi Evropske komisije pritrjujejo našim jesenskim ocenam in aktualnemu razpoloženju gospodarstva. Kljub previdnemu optimizmu so slovenski izvozniki zaskrbljeni glede prihodnje dinamike naročil.

Napovedana sprememba zakona o medijih bo drastično podražila poslovanje radijskim programom

Ljubljana, 27. januar 2016 - Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje v okviru Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, ostro nasprotuje Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih. Že nekaj časa opozarjamo, da je medijska panoga, še posebno pa radijski in televizijski programi sredi globoke krize, ki se še zaostruje in otežuje delovanje medijev, zlasti z čedalje bolj rigorozno zakonodajo.

Posledica morebitnega razpada Schengena na transport in turizem

V kolikor bi vsak tovornjak za prečkanje meje potreboval zgolj uro več, bi to slovenskemu gospodarstvu pomenilo vsaj 8 mio evrov več stroškov. Če bi se zgolj vsak deseti Italijan in Avstrijec odločila, da zaradi daljšega potrebnega časa za prečkanje meje ne bi obiskala Slovenije, bi to pomenilo več kot 55 mio evrov turističnega izpada letno. Za slovensko gospodarstvo je pomembno, da država podpre vse rešitve na evropski ravni, ki krepijo varnostno situacijo na zunanjih mejah ter zaščiti interese slovenskega gospodarstva na notranjih mejah.

Padec cene nafte: blagoslov ali finančni 11. september?

Pri zdajšnji ceni nafte večina proizvajalcev ne krije marginalnih stroškov črpanja, zato lahko cene v območju 20-40 USD označimo bolj kot ne za začasne. Lahko pa kljub temu ostanejo nizke še nekaj časa. Slovenija trgovinsko sicer ni močno izpostavljena do držav, ki jih lahko prizadene naftni šok. Vendar to ne pomeni, da morebiten šok ne bi posredno prizadel naših izvoznikov.

Izbor dr. Mramorja je bolj priznanje za Slovenijo in predhodnike

Javno finančni dosežki so posledica zakona o uravnoteženju javnih financ, sanacije in dokapitalizacije bank, ustanovitve DUTB, izvoznega uspeha slovenskih podjetij … Večina odločitev je bila sprejetih pred njegovim mandatom. Veliko pa je k temu prispevalo tudi gospodarstvo, predvsem izvozniki.

V letu 2016 je skrajni čas za ukrepanje!

Gospodarska gibanja, ki jih spremlja tudi analitska skupina SKEP GZS, za leto 2016 res nakazujejo rahel optimizem. Vendar je hkrati prihodnje leto zadnji čas, da država izpelje nekatere nujne naloge. Sicer bo Slovenija izgubila konkurenčne prednosti, ki jih ta hip še ima. Ključno pri tem bo zmanjšati, ne pa povečati javne porabe.

Optimistično, a tudi previdno v 2016!

Na Gospodarski zbornici Sloveniji smo v Analitski skupini SKEP opredelili glavne pozitivne in negativne dejavnike, ki bodo spremljali gospodarstvo v letu 2016.

Do zmanjšanja emisij CO2 po modri poti

Na GZS podpiramo sprejete okoljske zaveze. Prav zato opozarjamo na različne slabe prakse v preteklosti, ki so nas drago stale. Kar je privedlo do tega, da je bilo manj denarja tudi za več obnovljivih virov energije.

Je 12% davčnih zavezancev res srednji razred?

Vlada je na sobotni korespondenčni seji sprejela nov dohodninski sveženj ukrepov. Po tem predlogu naj bi bil srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda za dve leti davčno razbremenjen; četrti dohodninski razred kljub obljubljeni začasnosti ostaja nespremenjen. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ob novem predlogu opozarja, da prinaša pozitiven učinek le 12% vseh davčnih zavezancev, tistim torej, ki imajo neto letno davčno osnovo nad 18.960,28 ter manj kot 70.907,20 evrov.