Stališča in komentarji


Novo opozorilo Sloveniji

GZS: Zadolžujemo se. To ni razlog za evforijo!

Monopoli niso v korist podjetnikom in obrtnikom

GZS: NE skrajnim stališčem in demagogiji