Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Manifest čaka na opredelitev Vlade RS

Konec januarja poteče rok, ki so ga trije odbori Državnega zbora RS postavili ministrstvom za opredelitev do 25 predlogov ukrepov iz Manifesta industrijske politike.

Manifest čaka na opredelitev Vlade RS

Konec januarja poteče rok, ki so ga trije odbori Državnega zbora RS postavili ministrstvom za opredelitev do 25 predlogov ukrepov iz Manifesta industrijske politike. O njem so udeleženci razpravljali oktobra lani na Vrhu slovenskega gospodarstva, ko smo Manifest industrijske politike tudi objavili. V naslednjih dneh in tednih se bodo predstavniki GZS sešli na to temo tudi s poslanskimi skupinami in predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kitajska zelo verjetno ni sistemski problem za svet

Na finančnih trgih se je v zadnjih nekaj dneh sodeč po naslovnicah v glavnih svetovnih medijih zgodilo nekaj podobnega kot leta 2008, pri čemer je zdaj kot sprožilec naveden padec na kitajskem delniškem trgu in padec juana.

Premiki v novih kolektivnih pogodbah

V večini od novih ali prenovljenih kolektivnih pogodbah dejavnosti (KPD), ki so bile podpisane, lani, predlani in v letu 2013, so dodatni premiki v korist delodajalcev predvsem na področju dodatka za delovno dobo – v sedmih KPD.

II. tir Koper - Divača: odločno, pregledno in po pameti!

Skrajni čas je, da resno začnemo graditi II. tir Koper - Divača, saj je strateškega pomena za Slovenijo. Zato odločitev Vlade za ustanovitev projektnega podjetja na podlagi javno-zasebnega partnerstva pozdravljamo. Toda hkrati je nujna zunanja revizija projekta, pravi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič.

Izbor dr. Mramorja je bolj priznanje za Slovenijo in predhodnike

Javno finančni dosežki so posledica zakona o uravnoteženju javnih financ, sanacije in dokapitalizacije bank, ustanovitve DUTB, izvoznega uspeha slovenskih podjetij … Večina odločitev je bila sprejetih pred njegovim mandatom. Veliko pa je k temu prispevalo tudi gospodarstvo, predvsem izvozniki.