Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Prva rešitev za konično tarifo

Na pobudo jeklarske industrije, pri čemer je sodelovala tudi GZS, je Agencija RS za energijo posegla v razmerje stroška omrežnine glede na doseženo obračunsko moč oziroma preneseno električno energijo.

Preprečili 8 mio dodatnih stroškov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je po posredovanju Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS umaknilo predlog sprememb Stanovanjskega zakona.

200 milijonov evrov novih posojil za podjetja z nahrbtniki

Gospodarsko ministrstvo je s SID banko pripravilo program financiranja malih in srednjih podjetij, ki imajo zdrava jedra, a težave z odplačevanjem dolgov.

Neuradno: Vlada o manifestu morda ta teden

Vlada RS bi se lahko do predlogov iz Manifesta industrijske politike opredelila v četrtek, smo izvedeli neuradno.

Prvi vrh podjetij v tuji lasti

Čez dober mesec, 13. aprila, bo prvi vrh podjetij v tuji lasti.

Že več kot 170 podpisov zoper gradbeno zakonodajo

Prek 170 gradbenih in inženirskih podjetij je že podpisalo poziv predsedniku vlade, med njimi so tako člani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring, vsi pri GZS, kot tudi nečlani GZS.

Sistemski trojček za pospešitev gospodarske rasti!

Slovenija je po enem največjih padcev BDP-ja v obdobju 2008-2013 sicer v zadnjih dveh letih gospodarsko okrevala, vendar je naš BDP še vedno 4 % pod najvišjo vrednostjo doseženo v letu 2008. Po drugi strani so investicije kar 40 % nižje od predkriznega obdobja ter v veliki meri odražajo nezaupanje gospodarstva v temelje gospodarskega okrevanja. Nad 10-odstotni delež slabih posojil je kljub sanaciji bank še vedno eden največjih v evroobmočju. Država ostaja velik lastnik gospodarskih družb.

Gradbena zakonodaja: zbiranje podpisov podjetij

Predsednika vlade pozivamo, da ustavi nerazumen proces spreminjanja gradbene zakonodaje in ga vrne v okvire celotne gradbene stroke in gospodarstva. Poziv predsedniku že sopodpisujejo gradbena in inženiring podjetja.