Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak

Na vladi je bila 7.4. 2016 sprejeta spremenjena Uredba o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju, ki v 8. členu prinaša novo omejitev javnim naročnikom pri njihovih zahtevah za bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Memorandum MSP poslan premierju

Memorandum MSP 2016, »Najprej pomisli na mala in srednja podjetja - tudi v obdobju finančne krize«, je bil aprila poslan predsedniku vlade dr. Miru Cerarju.

Posebne ponudbe za mala podjetja na Vrhu malega gospodarstva

Banke in zavarovalnice, IT podjetja in računovodski servisi ter dobavitelji energije bodo na Vrhu malega gospodarstva podjetnikom predstavili svoje posebne ponudbe.

Vrh malega gospodarstva bo 15. junija

Osrednja tema letošnjega Vrha malega gospodarstva, ki bo na Gospodarskem razstavišču, bo 10 prednostnih ukrepov nove generacije podjetnikov.

GZS: Vlada naj sprejme odklonilno stališče do revizije direktive o napotitvi delavcev

Predlog revizije Direktive o napotitvi delavcev 96/71/EC, ki jo je predložila Evropska komisija (EK), bi ovirala nemoteno delovanje enotnega trga. Stroški slovenskih izvoznikov bi se povečali tudi do 30 odstotkov, zanje bi se povečala administrativna bremena in pravna nepredvidljivost. Slovenska podjetja bi s tem postala nekonkurenčna tujim, kar bi posledično vodilo v izgubo delovnih mest. Razlike v višini plačil za delo med državami članicami bi se še povečale in ne obratno, kot to želi prikazati EK. Obstaja tudi realna bojazen, da bi prišlo do še večjega izogibanja zakonodaji in s tem večje pojavnosti dela na črno in prekarnega dela.

 Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Jutri lahko zopet pričakujemo višje cene naftnih derivatov, kar je posledica dviga cen surove nafte brent na mednarodnih trgih. Prihodnje gibanje ostaja negotovo, vendar bodo srednjeročne cene po naših ocenah višje.

Odprava varčevalnih ukrepov je slabša možnost

Odprava varčevalnih ukrepov je slabša možnost

Predlog davčne reforme GZS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) je usmerjen h krepitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju, saj je BDP od predkrizne ravni nižji za štiri odstotke, število delovnih mest pa je nižje kar za osem odstotkov.

Davčna reforma: Namesto zavajanja naj se ministrstvo zgleduje po Avstriji

Predlog davčne reforme v takšni obliki, kot jo predlaga ministrstvo za finance, nima podpore gospodarstva. Izjave ministra Mramorja, da uživa podporo gospodarstva pri njegovem predlogu ukrepov, so zavajajoče. Od takšne nepopolne davčne reforme, bosta imela korist samo proračun in javni sektor.

GZS: Dve ključni opozorili Evropske komisije

Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi ter izvoznikom. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje javnega dolga. Kot drugo svari naše izvoznike pred šibkejšimi izvoznimi obeti na naših ključnih trgih.

Ne potrebujemo več časa. Potrebujemo akcijo!

Kako gre, me je nedavno vprašal visok slovenski uradnik, politik. Gre, dobro. Kako dobro? Pravzaprav še nikoli bolje.