Stališča in komentarji


Najbolj kritični točki Programa stabilnosti

Ekonomsko socialni svet je danes obravnaval Program stabilnosti in Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje od 2018 do 2020, obvezna dokumenta za Evropsko komisijo. Kje so največje pasti tega programa?

Slovenski dobavitelji aktivno spremljajo dogajanje AGROKOR-MERCATOR

Na današnji izredni seji Upravnega odbora GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so bili sprejeti sklepi glede spremljanja dogajanja na Hrvaškem v povezavi s poslovanjem podjetja Agrokor in zagotavljanja varnosti slovenskih dobaviteljev kmetijskih pridelkov, hrane in pijač na relaciji do podjetja Mercator d.d.

Smo pred plazom novih plačnih zahtev?

Vladni urad kar za petino bolj optimističen od mednarodnih inštitucij.

Delovna reforma prinaša dodatne obremenitve za delodajalce

Ljubljana, 27. 3. 2017 – Mini delovna reforma ne prinaša težko pričakovanih sprememb v smeri večje prožnosti na trgu dela, temveč le še dodatno zaostruje pogoje pri zaposlovanju in odpuščanju, so bili na današnji novinarski konferenci soglasni predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Predlagane spremembe treh zakonov (Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o inšpekciji dela in Zakon o urejanju trga dela) ne zasledujejo ciljev dokumenta »Za dostojno delo«, zato jih ne podpiramo in zahtevamo umik celotnega paketa predlogov zakonov.

5 razlogov proti jurišu na plače

Zakaj juriš na plače ni ne korekten, ne pregleden in ne pameten?

Denar ne raste v bankomatih, 2

Ekonomist dr. Maks Tajnikar se v svojem prispevku, objavljenem 7. februarja na str. 13 v Dnevniku, sklicuje na moj komentar z naslovom Denar ne raste v bankomatih (Nepreslišano, Dnevnik, 6. februar).

Dvig minimalne plače bi hromil zaposlovanje

Minimalna plača je v Sloveniji že sedaj še enkrat višja kot v Višegrajskih državah, ki predstavljajo našo glavno konkurenco in referenčno skupino. Dvig minimalne plače bi lahko privedel do povečanja števila brezposelnih, upočasnitve zaposlovanja predvsem v storitvenem sektorju, povečanja dela na črno in nadaljnje prekarizacije. Vprašanje uskladitve minimalne plače za leto 2017 bo tema na petkovi seji ESS (20.1.2017). Kazalniki za določanje višine minimalne plače so rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarska rast in zaposlenost, pri čemer minimalno uskladitev predstavlja decembrska rast cen, ki je bila lansko leto pozitivna (+0,5 %).

UTD: ali bi imeli 2. januar kar celo leto?

Na Finskem so začeli socialni eksperiment: pilotni projekt o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). Preučili bi obnašanje posameznikov. Izbrani državljani bi prejemali 560 evrov UTD, pa če so zaposleni ali ne. Na Nizozemskem bi ga prejemalo 2.000 naključno izbranih brezposelnih. Tudi ko bi začeli delati, bi ta denar še prejemali, vendar ne bi prejemali več nadomestila za brezposelnost. Domnevajo, da bi to spodbudilo več zaposlovanja na kratek čas. Prve države torej zelo previdno tipajo.

Odprto pismo predsedniku vlade RS

Pred srečanjem 20. decembra posvetovalne skupine pri predsedniku vlade na temo odprave birokratskih ovir in tujih investicij smo predsedniku Vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju, posredovali odprto pismo.

Opozorilo GZS slovenski javnosti: Vlada se igra z usodo javnih financ in konkurenčnostjo gospodarstva

Vlada RS je v zadnjih mesecih sprejela nekaj odločitev, ki jasno kažejo, da ne opravlja vloge dobrega gospodarja javnih blagajn v imenu davkoplačevalcev in da s tem resno poslabšuje poslovno okolje in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Obenem pa zapostavlja večino zaposlenih v gospodarstvu, ki bodo ob takšni politiki, poleg gospodarstva, najbolj dodatno obremenjeni pri svojih plačah.