Stališča in komentarji


GZS: Vlada naj sprejme odklonilno stališče do revizije direktive o napotitvi delavcev

Predlog revizije Direktive o napotitvi delavcev 96/71/EC, ki jo je predložila Evropska komisija (EK), bi ovirala nemoteno delovanje enotnega trga. Stroški slovenskih izvoznikov bi se povečali tudi do 30 odstotkov, zanje bi se povečala administrativna bremena in pravna nepredvidljivost. Slovenska podjetja bi s tem postala nekonkurenčna tujim, kar bi posledično vodilo v izgubo delovnih mest. Razlike v višini plačil za delo med državami članicami bi se še povečale in ne obratno, kot to želi prikazati EK. Obstaja tudi realna bojazen, da bi prišlo do še večjega izogibanja zakonodaji in s tem večje pojavnosti dela na črno in prekarnega dela.

 Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Skrivnosti gibanja cen črnega zlata

Jutri lahko zopet pričakujemo višje cene naftnih derivatov, kar je posledica dviga cen surove nafte brent na mednarodnih trgih. Prihodnje gibanje ostaja negotovo, vendar bodo srednjeročne cene po naših ocenah višje.

Odprava varčevalnih ukrepov je slabša možnost

Odprava varčevalnih ukrepov je slabša možnost

Predlog davčne reforme GZS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) je usmerjen h krepitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju, saj je BDP od predkrizne ravni nižji za štiri odstotke, število delovnih mest pa je nižje kar za osem odstotkov.

Davčna reforma: Namesto zavajanja naj se ministrstvo zgleduje po Avstriji

Predlog davčne reforme v takšni obliki, kot jo predlaga ministrstvo za finance, nima podpore gospodarstva. Izjave ministra Mramorja, da uživa podporo gospodarstva pri njegovem predlogu ukrepov, so zavajajoče. Od takšne nepopolne davčne reforme, bosta imela korist samo proračun in javni sektor.

GZS: Dve ključni opozorili Evropske komisije

Aktualna spomladanska napoved Evropske komisije je relativno konservativna, vendar prinaša pomembni opozorili državi ter izvoznikom. Prvo je, da denar ne bo večno poceni ter da naj država izkoristi čas za znižanje javnega dolga. Kot drugo svari naše izvoznike pred šibkejšimi izvoznimi obeti na naših ključnih trgih.

Ne potrebujemo več časa. Potrebujemo akcijo!

Kako gre, me je nedavno vprašal visok slovenski uradnik, politik. Gre, dobro. Kako dobro? Pravzaprav še nikoli bolje.

Zakaj je predlog davčnega prestrukturiranja slab?

Šest ključnih razlogov, ki govorijo v prid upravičenim zahtevam, da je treba predlog Ministrstva za finance o davčnem prestrukturiranju bistveno spremeniti in dopolniti. Predlog davčnega prestrukturiranja, ki ga ponuja Ministrstvo za finance, ima kar nekaj negativnih učinkov. Objavljamo razloge, zakaj ga je treba bistveno spremeniti oziroma dopolniti …

Zahtevamo pravično delitev sadov gospodarske rasti

Predstavniki gospodarstva nismo zadovoljni z vsebino predloga finančnega ministrstva. V predlogu davčnega prestrukturiranja ni predvidenega niti najmanjšega znižanja javne porabe, čeprav bi denimo prihranek v višini 100 milijonov evrov pomenil le 0,6 odstotka slovenske javne porabe. Gospodarstvo bo dodatno obremenjeno, učinke pri neto plačah pa lahko že kmalu izničijo druge dajatve.

V predlogu davčne reforme ni videti dovolj politične volje

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da predlog davčne reforme, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance, ne odraža nujne potrebe po reformah kot tudi ne nujnega bolj gospodarnega ravnanja z javnimi financami, kar bi te reforme, tudi resno in odločno davčno reformo, sploh omogočilo.

Vojmir Urlep, o davčni reformi: Čas je za akcijo

Izmed 24 ukrepov, ki so zajeti v Deklaraciji TNI, podjetja v tuji lasti izpostavljajo predvsem razvojno kapico, spremembo dohodninske lestvice in optimizacijo javne porabe. Na današnjem Vrhu so gospodarstveniki s predstavniki vlade razpravljali o nujnih ukrepih, ki bi Slovenijo naredili bolj poslovno in investicijsko prijazno. Dogodek sta organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Forum tujih investitorjev v Sloveniji, ki deluje pri GZS.