Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Raje imam policiste kot ekonomiste

Najnovejše teze medijsko zelo zastopanih profesorjev ekonomije mnoge, ki delamo z realnim gospodarstvom, čudijo. Vtis ni le takšen, da gledajo s Kardeljeve ploščadi gospodarstvo zelo od daleč, temveč tudi, da necelovite podatke prilagajajo svojim vnaprej postavljenim tezam. Zadnji takšni primeri so izjave profesorjev dr. Jožeta Mencingerja, dr. Maksa Tajnikarja in dr. Jožeta P. Damijana.

12 zahtev ZSSS: dobra popotnica do nove trojke

Odziv ZSSS na Belo knjigo je v nasprotju z interesi slovenskih davkoplačevalcev. Dodatna milijarda evrov za pokojnine in invalidnine bi nas pripeljala na prvo mesto v EU po višini teh izdatkov. To bi popolnoma zadušilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Dvanajst zahtev ZSSS deluje kot zadnjih 12 žebljev v fakirski postelji za slovensko gospodarstvo. Usmerjeni so v povsem napačno smer, stran od ustave, Evropske unije in od interesov zaposlenih v Sloveniji.«

Tri zahteve gospodarstva ministrici za zdravje

Stanje v zdravstvenem sistemu, razkritja številnih anomalij in podpis sporazuma s sindikatom Fides povzročajo nevarne razmere, tako za zdravstvo, kot tudi realno grožnjo za javne finance v Republiki Sloveniji.

Slovenski proračun na prepihu: bruseljski zadržki upravičeni

Evropska komisija je danes potrdila oceno, da zdajšnjo gospodarsko rast zmotno jemljemo kot samoumevno in je ne izkoristimo za zniževanje javnega dolga. Strukturni javno-finančni primanjkljaj celo še povečujemo.

Unitarni patent – dajmo gospodarstvu čas, da se pripravi

GZS opozarja na tveganja, povezana z uvedbo unitarnega patenta, predvsem z vidika gospodarskega položaja Slovenije in trenutne obrobne vloge naše države v okviru Evropske unije na tem področju. Pozivamo Vlado RS in Državni zbor RS, da pripravita analizo vpliva uvedbe »unitarnega patenta« na gospodarstvo in se o tej temi – še pred ratifikacijo - posvetuje z gospodarstvom.

GZS proti neetičnemu poslovanju

»Na GZS najostreje zavračamo neetično poslovanje, hkrati pa od državnih organov pričakujemo zagotovitev delovanja pravne države,« pravi generalni direktor GZS Samo Hribar Milič.

Slovenskemu Primorju grozi izgon slovenskih radijskih postaj

Medijska zbornica, ki deluje v okviru GZS, poziva Republiko Slovenijo, naj zagotovi uporabo državnih radijskih frekvenc na Primorskem, kjer se radijske postaje že leta soočajo z motenjem radijskih frekvenc s strani radijskih italijanskih postaj in s tožbami le-teh za motenje posesti. Če Slovenija ne bo zaščitila svojih pravic, ki izhajajo iz vpisa njenih radijskih frekvenc v mednarodni register, je ogrožen obstoj radijskih postaj na Primorskem. V tožbah italijanskih radijskih postaj proti slovenskim za motenje posesti italijanska sodišča ne upoštevajo mednarodnega prava. Zato slovenskim radijskim postajam grozi plačilo odškodnin, kar bi pomenilo konec radijskega oddajanja slovenskih programov v Primorju, na kar opozarjajo primorske radijske postaje že od leta 1993.

STOP slabim praksam upravljanja državnih družb

Vsak slovenski davkoplačevalec je bil v obdobju 2007-2013 zaradi slabega upravljanja državnega premoženja že oškodovan za 6.600 evrov. Reprize si ne moramo privoščiti.

Davčna reforma: »Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom.«

Prepolovitev olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšave za investiranje, odprava olajšave za zaposlovanje – vlada meni, da to ne bo negativno vplivalo na gospodarstvo. Gospodarstvo meni drugače! Ukinjanje davčnih olajšav je 'de facto' in 'de iure' v nasprotju s socialnim sporazumom, kateremu so se zavezali, pravi generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič.

O zdravstvu: Aktivno prebivalstvo je že sedaj preveč obremenjeno!

Gospodarstvo in vsi zaposleni v njem v zdravstveno in druge javne blagajne prispevajo preveč, da bi še naprej lahko molčali. Ne pristajamo več na nikakršne dodatne obremenitve delodajalcev, pa tudi ne na dodatne obremenitve zavarovancev iz vrst delovno aktivne populacije, ki danes plačujejo največ.