Stališča in komentarji


Dovolj služb v gradbeništvu in komunali za kadre s srednješolsko izobrazbo

Gradbeniški poklici imajo prihodnost in potencial, pravi Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in IGM, ki deluje v okviru GZS. V naslednjih letih bo v Sloveniji javni investicijski potencial ponovno relativno velik. Obeta se izgradnja več državnih projektov, kot so 2. tir Koper-Divača, 2. cev predora Karavanke, dokončanje avtocestnega križa ter 3. razvojna os. Pričakovati je tudi temeljito prenovo dotrajanih državnih cest. Zasebni in javni investitorji bodo v še večji meri prenavljali starejši stanovanjski in nestanovanjski stavbni fond. Večja bo tudi potreba po izgradnji novih (nizkoenergijskih in »pametnih«) večstanovanjskih objektov.

Kako do novih investicij in delovnih mest: 24 predlogov podjetij v tuji lasti

- 44% anketiranih družb v tujem lastništvu pri svojih zaposlenih pogreša tehnična znanja. - Delež diplomantov tehničnih področij v Sloveniji je le 31,6-odstoten in tako precej nižji kot velja za višegrajsko skupino (40,2%) oz. za povprečje EU (34,9%). - Delež prispevkov za socialno varnost v BDP-ju je po podatkih OECD (Economic Surveys, maj 2015) v Sloveniji 14,8%, medtem ko je tako v višegrajskih državah (13,3%) kot v povprečju EU-15 (10,9%) nižji.

 UO GZS o Manifestu industrijske politike in učinkih strukturnih ukrepov

UO GZS o Manifestu industrijske politike in učinkih strukturnih ukrepov

UO GZS je na današnji seji izpostavil nezadovoljstvo s samo 5 nedvomno sprejetimi predlogi ukrepov iz Manifesta industrijske politike ter pozval koalicijo k čim hitrejšemu sklicu treh odborov DZ, s ciljem, da se odziv in aktivnosti Vlade RS bistveno izboljšajo, konkretizirajo in pospešijo. Člani UO so z direktorjem UMAR razpravljali o pomladanski napovedi in nujnih ukrepih za izboljšanje razmer v Sloveniji ter sprejeli predlog Letnega poročila GZS za leto 2015.

Najslabše: vlada ni usklajena pri davčni politiki

Najslabše: vlada ni usklajena pri davčni politiki

Odziv vlade na manifest je pricakovan, a je vseeno razocaral.

ZA resno, ne pa kozmetično davčno reformo

Ta hip imamo kljub rasti le 3.700 novih delovnih mest več kot pred enim letom. Pa čeprav so podjetja v letu 2015 iz naslova dodatnih obremenitev nekaterih oblik dela v javne blagajne prispevala dodatnih 100 milijonov evrov. S tem bi lahko plačali 4.150 osebam povprečno letno bruto bruto plačo, vključno z regresom, malico in prevozom. To je jasen signal, da potrebujemo resno razbremenitev plač. Objavljamo skupni predlog davčne reforme Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS).

Že več kot 170 podpisov zoper gradbeno zakonodajo

Prek 170 gradbenih in inženirskih podjetij je že podpisalo poziv predsedniku vlade, med njimi so tako člani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring, vsi pri GZS, kot tudi nečlani GZS.

Gradbena zakonodaja: zbiranje podpisov podjetij

Predsednika vlade pozivamo, da ustavi nerazumen proces spreminjanja gradbene zakonodaje in ga vrne v okvire celotne gradbene stroke in gospodarstva. Poziv predsedniku že sopodpisujejo gradbena in inženiring podjetja.

Zakaj nove ovire, zlasti malim podjetjem?

Predlog novega zakona, ki ureja napotitev delavcev, bo po novem prinesel dodatne ovire pri poslovanju slovenskih podjetij, še posebej mikro, malih in srednjih podjetij. Kaj prinaša novi zakon? Slovenska podjetja, ki so naročniki, naj bi bila odgovorna za napake tujih podjetij, ki kot izvajalci za njih opravljajo dela. Pri tem ni jasno, ali bodo enakih pravic deležni slovenski delavci na delu v tujini. S tem bomo ponovno slovenskim podjetjem naložili bistveno večje breme, kot pa je smiselno. Medtem pa še vedno ne vemo niti to, kako bodo to področje uredile druge države članice EU. Spet hitimo tam, kjer bi bilo bolje počakati.

Globalna tveganja poslabšujejo napovedi

Globalna tveganja poslabšujejo napovedi - Najnovejše gospodarske napovedi OECD za svet in evroobmočje so zaradi šibkejšega povpraševanje in okrepljenih globalnih tveganj bistveno nižje od jesenskih. Posredno bo posledice občutilo tudi slovensko gospodarstvo.

Regionalni razvoj: Ne ignorirajte gospodarstva!

Koliko časa bodo pristojni še zavračali vključitev regionalnih zbornic v regionalno razvojno mrežo?