Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva

Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva

Stališče do uredbe o CO2 dajatvah

Komentar: Kdaj bo konec izčrpavanja gospodarstva?

Krpanje proračuna: To niso zdravorazumske rešitve!

V Sloveniji imamo Teš 6 in eko Teš 6