Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Koliko računov za politične napake še?

Breme prednostnega dispečiranja bo v večini ponovno nosilo gospodarstvo, 25 % pa gospodinjstva. En evro na gospodinjstvo mesečno v podjetjih pomeni tudi do nekaj 100.000 € dodatnih stroškov letno.

Nadzor na schengenskih notranjih mejah zavira konkurenčnost evropskega gospodarstva

Današnje priporočilo Evropske komisije, da za tri mesece podaljša začasni nadzor na nekaterih notranjih mejah v petih državah EU – med drugim tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo, nikakor ne prispeva k ohranitvi in krepitvi konkurenčnih prednosti EU. Še naprej spodkopava temelje enotnega sistema EU in njenih vrednot, namreč prost pretok ljudi, blaga in storitev ter kapitala.

Slovenski proračun na prepihu: bruseljski zadržki upravičeni

Evropska komisija je danes potrdila oceno, da zdajšnjo gospodarsko rast zmotno jemljemo kot samoumevno in je ne izkoristimo za zniževanje javnega dolga. Strukturni javno-finančni primanjkljaj celo še povečujemo.

Uspeh slovenskih olimpijcev pomeni priložnost tudi za gospodarstvo

Ena zlata, dve srebrni in ena bronasta medalja – spodoben izkupiček za dva milijonski narod. Uspeh pozitivno prispeva k prepoznavnosti države in gospodarstva.

Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov

Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov

Šesti poskus vpliva vojske na spremembe v vodstvu v državi neuspešen. Turška lira polovico izgubljene vrednosti že pridobila nazaj.

Kitajska zelo verjetno ni sistemski problem za svet

Na finančnih trgih se je v zadnjih nekaj dneh sodeč po naslovnicah v glavnih svetovnih medijih zgodilo nekaj podobnega kot leta 2008, pri čemer je zdaj kot sprožilec naveden padec na kitajskem delniškem trgu in padec juana.

OECD konservativen v napovedih, opozorila ostajajo

Navzgor popravljena ocena OECD gospodarske napovedi za Slovenijo v primerjavi z jesensko napovedjo je bila pričakovana. Z oceno rasti v višini 1,8 % v 2015 in 1,9 % v naslednjem letu je OECD še vedno med bolj konservativnimi. Njegova ocena zasebne porabe, ki naj bi se okrepila za zgolj 0,3 %, je občutno nižja kot to menijo ostali analitiki (0,9 %). Tudi investicije naj bi v letošnjem letu porasle za 2,3 %, za 1 odstotno točko manj kot menijo ostali analitiki.

GZS: letošnja rast BDP zelo težko nad 2 %

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da bo gospodarska rast v letošnjem letu znašala okoli 1,5 %, morda tudi nekoliko več, zelo težko pa nad 2 %. Ekonomska politika mora zaradi še vedno velikih negotovosti sprejeti ukrepe za večjo konkurenčnost poslovnega okolja in brzdati javno porabo.

Slovenija v prostem padcu. Koliko časa še?

Coca cola širom Irana, Slovenija pa brez ambasade