Stališča in komentarji


Inventura Gospodarskega memoranduma

Vlada je od leta 2014 največ napredka naredila pri javnih naročilih in turizmu, najmanj pri reformah in izobraževanju.

Osem milijonov manj za poklicno zavarovanje

Ministrica Anja Kopač Mrak je odobrila nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki stopi v veljavo 1.1.2017.

Veleposlaništvo v Teheranu prinaša 20 mio € učinkov

Slovenija je odprla veleposlaništvo v Iranu, kar je bila že nekaj let zahteva GZS.

Test MSP je uveden, a zelo omejeno.

Uveden je bil preizkus učinkov novih predpisov na gospodarstvo, vendar je njegova uporaba zelo omejena.

Državne tovarne ivernih plošč ne bo

GZS Združenje lesne in pohištvene industrije je preprečilo postavitev državne tovarne ivernih plošč v Otiškem vrhu.

Rešitev za finančno jamstvo za deponije

Upravljavci odlagališč bodo lahko pričeli z zapiralnimi deli na odlagališčih in pridobili okoljevarstveno dovoljenje za njihovo odlagališče.

Vpis pravice do pitne vode v ustavo brez novih uradnikov

Prvotni predlog ustavnega zakona za vpis pravice do pitne vode v ustavo je temeljil na rešitvah, da javna služba oskrbe s pitno vodo postane državna javna služba.

ABC tablice za prevoznike

Člani GZS Združenja za promet bodo v decembru, glede na vloge, prejeli ABC tablice v brezplačno uporabo, in sicer 1.736 kosov za R4 razred vozil in 664 kosov za razred R3.

Črno zlato vse dražje

Nafta po oceni Analitike GZS v 2017 pri 60 USD. Izvedba Trumpovih volilnih obljub bi lahko to ceno znižala.

Italijanski NO odmeva

Glavna bojazen je, da bi nova vlada zavrnila evro in želela pospešiti svojo gospodarsko rast z uvedbo nove lire, pri čemer ne bi poravnali dolga na evrske obveznice.