Stališča in komentarji


Predlogi sindikatov niso odgovorni, niti vzdržni ne

Apel: Dost' je igric z državnimi podjetji!

13 nesrečnih tez dr. Mencingerja

Delodajalci na sestanku s predsednico Vlade

Zahteva gospodarstva pred slovenskim Dnevom D